اعضای کمیته اجرایی همایش

کمیته اجرایی همایش :

 

     - آقای مهندس علیرضا خوش تراش

 

     -آقای مهندس حکیم زمانی

 

     -آقای مهندس محسن نجف زاده

 

     -آقای مهندس سید موسی تقی زاده

 

      -آقای مهندس سید محمد رضوی

 

     - آقای سید علی شجاع الساداتی

 

     -آقای حسین عابدی

 

     -آقای محمود احمدی

 

     -آقای قدیر آقایی

 

     -آقای محمد جعفر اکبری

 

     -آقای جمشید فرجامی

 

     -آقای مصطفی رحمانی

 

 

 

چهارمین همایش ملی سلامت روان و تندرستی


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد