اعضای کمیته علمی و داوری همایش

لیست الفبایی اعضای کمیته علمی چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان

14 و 15 اردیبهشت 1395- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه/ موسسه محل فعالیت

1

ابراهیمی محمد رضا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

2

اسحاقی سیدمرتضی

بنیاد شهید و امور ایثار گران خراسان رضوی

3

آقا محمدیان شعرباف  حمید رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

4

اکبری حسین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

5

امیرپور مهناز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

6

ایمانیان مسعود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

7

باقر پور  مجید

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

8

باقر زاده گلمکانی زهرا

واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی

9

بخشی پور  ابوالفضل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

10

بخشی قالیباف  محدثه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

11

بهنام راد طاهره

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

12

تبریزی مصطفی

دانشگاه علامه طباطبایی

13

توزنده جانی حسن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

14

ثمری علی اکبر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

15

ثنایی ذاکر باقر

دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)

16

جاجرمی محمود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

17

حسن پور  مجید

دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی

18

حق دادی غلامحسین

اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی

19

خدیوی غلامرضا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

20

درستکار حسین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

21

درمحمدی  ملیحه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

22

رجایی علیرضا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

23

رفاهی ژاله

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

24

زارعی  محمد

دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی

25

زاهدی فرد  طاهره

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

26

شجاعیان زهرا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

27

شاره حسین

دانشگاه حکیم سبزواری

28

صادقی احمد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

29

صارمی علی اکبر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

30

صبور اسماعیلی نوشین

واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی

31

صفاریان محمد رضا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

32

طباطبایی  امیر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

33

عبدا...پور محمدآزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

34

عرب هاشمی ملیحه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

35

علیزاده موسوی ابراهیم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

36

فاطمی  مهدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

37

فیاضی بردبار محمد رضا

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

38

قوامی براتعلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

39

کاظمی غلامرضا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

40

کورانیان فرانک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

41

مرتضوی حامد

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

42

محمدی پور محمد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

43

محمد نژاد  اسمعیل

دانشگاه علوم پزشکی تهران

44

مسعودی شاهد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

45

نجات حمید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

46

نوری  روشنک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

47

نکوئی  طیبه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

48

واقعی سعید

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

49

هاشمی زاده هایده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 

دبیرخانه چهارمین همایش مشاوره و سلامت روان


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد