هیئت رئبسه همایش

هیات رئیسه همایش :

 

     دکتر مهدی وطن پرست : رئیس دانشگاه - رئیس همایش

 

     دکتر حمید طباطبایی : معاون پژوهش و فنآوری - دبیر همایش

 

     دکتر ابراهیم علیزاده موسوی :عضو هیات علمی واحد - دبیر علمی همایش

 

     حسین قدمی : رئیس دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت -دبیر اجرایی همایش

 

دبیرخانه چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد